วิธีการติดตั้ง flutter SDK ในเซิร์ฟเวอร์ ubuntu

2020-02-13 ubuntu gradle flutter

จะติดตั้ง Flutter ในเซิร์ฟเวอร์ Ubuntu ได้อย่างไร ฉันทำตามวิธีนี้เพื่อติดตั้ง android sdk ใน Ubuntu Server https://stackoverflow.com/a/51745553/8822337 วิธีการติดตั้งกระพือเช่นนี้

ลิงค์การติดตั้งอย่างเป็นทางการ https://flutter.dev/docs/get-started/install/linux

Answers

# home directory
cd ~

# install dependencies, git, clone flutter
sudo apt-get install -yf libglu1-mesa git
git clone https://github.com/flutter/flutter.git

# Add to .profile, reload
echo "export PATH=\$PATH:\$HOME/flutter/bin" >> ~/.profile
source ~/.profile

# Accept licenses (interactive):
flutter doctor --android-licenses

ที่ควรจะเป็นจริง หากคุณต้องการการจำลองเสมือนให้ทำ apt-get install qemu-kvm cpu-checker และรัน kvm-ok เพื่อดูว่า KVM พร้อมใช้งานหรือไม่

Related