รหัสสำหรับ Arduino ZK-2 ใช้ Arduino ขนาดเล็กและเป็นเพียงตัวควบคุมมอเตอร์

2020-02-15 c++ arduino

เรากำลังสร้างสมาร์ทคาร์ Zk-2 เราเพิ่งมี aarduino เล็ก ๆ และ motorcontroller (LP) เราต้องการรหัสสำหรับ arduino ide เพื่อเรียกใช้ เรามีวัสดุพื้นฐานอื่น ๆ ทั้งหมดในชุด Zk-2 เช่นมอเตอร์เริ่มต้น

Answers

Related