วิธีพิมพ์การเรียกใช้ฟังก์ชันทั้งหมดเมื่อใช้งานโค้ด PHP

2020-02-15 php trace

คล้ายกับ bash -X (อย่างน้อยพิมพ์การเรียกใช้ฟังก์ชันทั้งหมด), วิธีทำสิ่งที่คล้ายกันใน PHP 7.2? (ฉันต้องการติดตามฟังก์ชั่นที่ถูกเรียกบนบรรทัดคำสั่ง)

Answers

คุณสามารถใช้ฟังก์ชั่นพื้นเมืองสำหรับความต้องการของคุณ: debug_print_backtrace https://www.php.net/manual/fr/function.debug-print-backtrace.php

Related